ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Φίλες και φίλοι,
Προχωράμε και συνεχίζουμε μαζί, με έργα και δράσεις παντού, με εμβληματικές παρεμβάσεις. Αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις του Δήμου Ρόδου, με συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Εφαρμόζουμε βιώσιμες πολιτικές ανάπτυξης, υιοθετώντας σύγχρονους κανόνες, έξυπνες και καινοτόμες λύσεις.
Αξιοποιούμε το σύνολο των πόρων, τις ευκαιρίες για το μέλλον, τις δυνατότητες. Προωθούμε λύσεις με μεθοδικότητα, ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ικανότητα σύνθεσης, διεκδικητικότητα και δυναμισμό. Αναμετριόμαστε με πολιτικές θέσεις και επιχειρήματα.

Με την ανάδειξη προτάσεων, στόχων, μεθόδων, προτεραιοτήτων.

 • Υλοποιούμε
 • Ολοκληρώνουμε
 • Παρεμβαίνουμε
 • Δημιουργούμε
 • Ανατρέπουμε
 • Συμπληρώνουμε

Με στρατηγικές προτεραιότητες, που συνδέονται με τον Πολιτισμό, την Καθημερινότητα, την Κοινωνική Συνοχή και αφορούν:

 • Την πολιτιστική ανανέωση,
 • Την χωροταξική αναγέννηση
 • Την οικονομική αναζωογόνηση
 • Την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
 • Την ποιοτική καθημερινότητα
 • Την κοινωνική συνοχή
 • Την αποτελεσματική και σύγχρονη διακυβέρνηση του δήμου.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του:

 • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προόδου και ανάπτυξης.
 • Επιδιώκουμε να συνθέσουμε, να αναδείξουμε και να διαμορφώσουμε τη νέα ταυτότητα της Ρόδου.
 • Εστιάζουμε τις παρεμβάσεις μας στις προοπτικές του Δήμου μας.

Συνεχίζουμε μαζί!